O spoločnosti Fresenius

0
Fresenius
Fresenius

Fresenius je spoločnosť pôsobiaca v odvetví zdravotníctva a to ako aj špecializovaných zdravotníckych zariadení, tak aj medicínskych výrobkov.

Spoločnosť založil lekárnik Eduard Fresenius v roku 1912. V súčasnosti sa skupina Fresenius skladá zo štyroch segmentov, z ktorých každý vykonáva svoje aktivity po celom svete. Sú nimi Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios and Fresenius Vamed, pričom každý segment sa zameriava na svoje špecifické oblasti v oblasti farmácie a zdravotníctva.

Spoločnosť je aktívna v približne 100 krajinách po celom svete a ku koncu roka 2012 zamestnávala spolu viac ako 169 000 ľudí. Sídlo spoločnosti je v nemeckom kúpeľnom meste Bad Homburg.

Medzi aktivity, na ktoré sa Fresenius sústreďuje, patrí poskytovanie výrobkov a služieb v oblasti dialýzy, infúznej a klinickej výživy, poskytovanie ústavnej, ako aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti, kde patrí napríklad prevádzkovanie siete súkromných nemocníc, ich projektovanie, aj samotná výstavba a zabezpečenie výbavy.

Po finančnej stránke spoločnosť dosiahla za rok 2012 tržby na úrovni 19,3 miliardy € a čistý zisk predstavoval sumu 938 miliónov  €. Cez svoju dcérsku spoločnosť Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o. pôsobí firma Fresenius aj na Slovensku ako jeden  najväčších poskytovateľov dialyzačnej liečby.

Akcie Fresenius
Vývoj akcií Fresenius
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať