Čo ste nevedeli o akciovom indexe Deutscher Aktien IndeX

0
Akciový index DAX 30
Akciový index DAX 30

DAX (Deutscher Aktien IndeX) je najvýznamnejší akciový index v Nemecku a zároveň jeden z najsledovanejších indexov v celej Európe. Po úvodnej fáze testovania bol prvýkrát zverejnený v júli 1988.

Počiatočná hodnota bola stanovená k 30. decembru 1987 a to na úrovni 1000 bodov. Hodnoty boli prepočítané aj spätne do minulosti a tak máme k dispozícii historické dáta až do roku 1959.

Pre vstup do indexu treba spĺňať kritéria

Tento akciový index zahŕňa 30 najvýznamnejších nemeckých spoločností. Na to, aby bola spoločnosť zaradená do indexu, musí spĺňať určené kritéria.

Musí byť zaradená do segmentu Prime Standard na Frankfurtskej burze cenných papierov, čo značí, že spĺňa vysoké štandardy transparentnosti nad rámec všeobecných noriem daných zákonom.

Ďalej je potrebné nepretržité obchodovanie s akciami danej spoločnosti na Frankfurtskej burze a splnenie podmienky, aby minimálne 10 % akcií spoločnosti spĺňalo metodiku voľného obchodovania (anglické označenie Free float).

Váha akcií v indexe dax
Váha akcií v indexe dax

Sú to akcie, ktoré sú bežne k dispozícii investorskej verejnosti a „reálne“ sa s nimi obchoduje.

Nepatria sem akcie vlastnené strategickými vlastníkmi, ktorí majú vo firme viac ako 5 %-ný podiel, akcie držané zamestnancami či vlastné akcie spoločnosti. Sídlo danej spoločnosti musí byť v Nemecku, alebo ťažisko obratov byť na burze vo Frankfurte a sídlo spoločnosti v EÚ.

Zo spoločností, ktoré dané kritéria spĺňajú je následne vybraných 30 najväčších podľa objemu obchodov na Frankfurtskej burze a trhovej kapitalizácie z voľno obchodovateľných akcií.

Báza spoločností, ktoré patria do indexu DAX sa prehodnocuje podľa stanovených kritérií štvrťročne. V rovnakom intervale sa podľa určených kritérií upravujú tiež váhy jednotlivých firiem v indexe.

Váha spoločnosti v indexe značí akú „silu“ a vplyv má tá-ktorá spoločnosť na vývoji hodnoty indexu ako celku a záleží od veľkosti spoločnosti meranej cez trhovú kapitalizáciu. Tá sa však nepočíta zo všetkých akcií spoločnosti, ale len z „Free float“ akcií.

Do výpočtu hodnoty DAX indexu vstupuje:

→ aktuálna trhová cena akcií získaná z elektronického obchodného systému XETRA (Exchange Electronic Trading)

→ počet akcií jednotlivých spoločností zahrnutých v indexe

→ free-float faktor, ktorý ako sa dá tušiť hovorí o pomere voľne (reálne) obchodovateľných akcií ku všetkým akciám spoločnosti

 a taktiež prispôsobovací faktor, ktorý očisťuje trhové kurzy o výplatu dividend a prípadné štiepenie akcií.

Dané veličiny sa dávajú do pomeru k počtu a cene akcií spoločností v základný deň (tj. deň od ktorého sa index počíta, čo je v prípade indexu DAX 30.12.1987), alebo v deň prvotnej emisie akcií spoločnosti.

Hodnota indexu je vypočítavaná priebežne každú sekundu každý obchodný deň od 09:00 do 17:30. Aktuálne prvý polrok 2013 uzatváral akciový index DAX na úrovni 7959,22 bodov.

Okrem najznámejšie nemeckého indexu DAX, ktorý zahŕňa 30 najväčších spoločností poznáme aj ďalšie DAX indexy.

Patria sem napríklad SDAX, ktorý zahŕňa 50 malých obchodovateľných spoločností, MDAX, kde patrí 50 stredne veľkých spoločností, ktoré nasledujú za prvými 30-timi zahrnutými v indexe DAX.

Ďalším je index TecDAX, ktorý zahŕňa nemecké technologické spoločnosti a najširším je index CDAX, kde patrí množstvo zvyšných obchodovateľných spoločností, okrem tých, ktoré sú už zaradené v niektorom z predchádzajúcich nemeckých akciových indexov.

Už od zajtra Vám v Investičných Novinách začneme jednotlivo predstavovať každú spoločnosť indexu DAX 30. Máte sa na čo tešiť!

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať