Historicky najväčší nárast produkcie ropy v USA

0

Správa, ktorú tento týždeň predstavil ropný gigant British Petroleum, prináša viacero zaujímavých faktov ako aj rekordov. USA sa postupne čím ďalej stávajú významnejším producentom ropy.

Rok 2012 pre nich pritom predstavoval historicky najväčší medziročný nárast produkcie ropy. Je tomu tak najmä z dôvodu zvýšenia efektívnosti ťažby a novým technikám ako fracking, čo je metóda na extrakciu ropy a plynu z bridlíc.

[wptabs type=“accordion“ style=“wpui-light“ mode=“horizontal“]

[wptabtitle] Čo je fracking?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Fracking
Technika ťažby ropy – Fracking

Ide o akýsi slangový pojem pre hydraulic fracturing, čiže hydraulické štiepenie. Pri tomto spôsobe ťažby sa do ropných vrtov a trhlín vstrekujú rôzne chemikálie. Následným tlakom sa trhliny rozšíria a von sa dostáva viac ropy či plynu.

Nevýhodou tejto techniky je, že sa na povrch dostáva voda s chemikáliami, čo má nepriaznivé dopady na životné prostredie. 

Fracking je z tohto dôvodu terčom útokov ochrancov prírody. V oblastiach, kde sa táto metóda ťažby aplikuje, pribúdajú sťažnosti od ľudí a to z dôvodu úhynu rýb a poľnohospodárskych zvierat.

[/wptabcontent]

[/wptabs]

Za spomínaný rok rástla aj celková globálna energetická spotreba. Došlo k nárastu o 1,8 %, čo je však menší nárast ako tomu bolo v roku 2011 a až 90 % z daného nárastu tvorili Čína a India. Čína sa v správe spomína aj v oblasti spotreby uhlia. V minulom roku bola totiž táto krajina prvýkrát v histórii najväčším spotrebiteľom tejto suroviny.

Celkovo rozvíjajúce sa ekonomiky zvýšili svoj podiel na celosvetovej spotrebe energie za 10 rokov o 14 percentuálnych bodov na 56 % v roku 2012. A keď už spomíname „naj“, tak je dobré pozrieť sa aj na oblasť jadrovej energie. V roku 2012 došlo totiž k najväčšiemu medziročnému poklesu elektrickej energie produkovanej jadrovými elektrárňami.

Stojí sa tým aj katastrofa z roku 2011 vo Fukušime v Japonsku, kde sa po tomto nešťastí jadrová energia takmer úplne prestala využívať. To naopak viedlo k zvýšeniu dovozu skvapalneného zemného plynu.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať