Kontrolu nad sadzbou LIBOR má prevziať EÚ

0

Európske orgány prišli s návrhom, aby sa kontrola nad medzibankovou refinančnou sadzbou LIBOR preniesla z Londýna pod dohľad Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) so sídlom v Paríži.

Rozsiahli návrh Európskej komisie, ktorý má byť celý zverejnený v lete uvádza, že európsky regulátor finančných trhov ESMA by mal dohliadať a schvaľovať viacero kľúčových finančných kritérií, vrátane sadzby Libor.

Libor má pritom vplyv nad obchodmi vo výške biliónov eur. Používa sa pri finančných zmluvách, či určovaní úrokov z hypoték a úverov v obchodoch po celom svete. Cieľom preto má byť, aby sa vytvorili osobité pravidlá správy a zabezpečila sa väčšia transparentnosť, predchádzanie konfliktu záujmov a stanovili reprezentatívne kritéria.

Libor má globálny vplyv a má teda zmysel, aby zodpovednosť bola na vyššej úrovni. Zatiaľ však ide len o návrh bez politického schválenia, ktorý môže podliehať zmenám.

V súčasnosti sa Libor stanovuje na základe odhadov 16 veľkých medzinárodných bánk v Londýne a má odrážať priemernú mieru, ktorú banky platia pri vzájomnom požičiavaní finančných prostriedkov. Podrobnejší spôsob stanovovania si môžete pozrieť aj v našom videu nižšie.

O potrebe zmeniť spôsob stanovovania tejto referenčnej sadzby sa začalo hovoriť po tom, ako sa v júni minulého roka prevalila obrovská kauza ovplyvňovania sadzby Libor. Škandál nezostal bez odozvy a viaceré banky, ktoré za týmito podvodmi stáli dostali vysoké pokuty.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať