Abenomika funguje. Japonsko prekonáva Európu aj USA!

0
Japonský premiér Shinzo Abe

Po tom, čo sa v Japonsku ujala vedenia nová vláda, politika začala naberať jasné (ale treba povedať, že z viacerých strán kritizované) opatrenia.

Podpora zo strany štátu, rozsiahle uvoľňovanie menovej politiky, snaha o ukončenie „nekonečného“ obdobia deflácie a nasmerovanie Japonska na rastový kurz. Presne taký cieľ má nový premiér Šinzo Abé, ktorého hospodárska politika už dostala označenie „Abenomika“  (spojenie mena japonského premiéra Šinza Abeho a slova ekonomika, čo je novo používaný výraz pre politiku výraznej stimulácie stagnujúcej ekonomiky Japonska s vysokými vládnymi výdavkami a agresívnou menovou politikou).

A ako ukazujú najnovšie údaje, tretia najväčšia ekonomika sveta skutočne rastie. Hrubý domáci produkt krajiny vzrástol v prvých troch mesiacoch roka medzikvartálne o 0,9 % a v medziročnom porovnaní dokonca o 3,5 % ! Výsledky nového premiéra sa tak dajú hodnotiť minimálne zo začiatku výrazne pozitívne.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Hideki Matsumura z Japonského výskumného ústavu, ktorý uviedol, že „japonská ekonomika je na správnej ceste k oživeniu“. Matsumura tiež tvrdí, že Abenomika prinesie krajine rast aj v ďalšom období.

Politika, ktorú Japonsko potrebovalo

Politiku, ktorá by dokázala skoncovať s takmer dvoma desaťročiami trvajúcou defláciou, Japonsko už dlhšiu dobu potrebovalo. Klesajúce ceny totiž odrádzali tak spotrebiteľov, ako aj podniky od zvyšovania výdavkov.

Japonská burza

Centrálna banka sa tak rozhodla masívnymi nárastom peňažnej zásoby zatlačiť na silu meny a zvýšiť infláciu.

Kroky sa zatiaľ ukazujú ako účinné. Japonská mena klesla od novembra minulého roka o 25 %, vďaka slabnúcej mene sa darí domácim exportérom a to sa prejavilo aj v raste hlavného indexu Nikkei v tomto roku už o 45 %.

To sa premieta aj do ekonomiky ako celku. Japonský rast o 3,5 % prekonáva USA, ktoré rastú o percento pomalšie a v porovnané s recesiu v Európe sa takýto rast ukazuje doslova ako rozprávkový.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať